GDPR

1. Rekisterinpitäjä
Balanced Logistics Oy  (Y-tunnus: 2298662-4)
Öljytie 10
01530 VANTAA
YHTEYDENOTOT TIETOSUOJA-ASIOISSA
Balanced Logistics Oy
Sähköposti: log@b-log.fi
Osoite: Öljytie 10, 01530 Vantaa
 
2. Käsiteltävät henkilötiedot
Balanced Logistics  käsittelee seuraavia Balanced Logisticsin toiminnan ja palvelujen tarjoamisen kannalta tarpeellisia tietoja kaikista Balanced Logisticsin yritysasiakkaiden edustajista ja Balanced Logisticsin verkkosivujen käyttäjistä:
Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), mahdollisesti myös yritysasiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot työpaikalle (postiosoite, puhelin- ja fax-numerot, sähköpostiosoite)
Yritysasiakkaan yhteyshenkilön ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
Yritysasiakkaan yhteyshenkilön titteli asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
Verkkosivujemme hyödyntämistä koskevat tiedot (esimerkiksi uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin voidaan liittää henkilötietoja
Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut ja sähköpostit)
Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
Asiakkuuden hoitaminen ja hallinnointi, analysointi ja kehittäminen, kuten:
o palvelujen tarjoaminen tai muun sopimuksen toteuttaminen
Yhteydenpito asiakkaaseen, mukaan lukien asiakasviestintä;
Tilastointi;
Balanced Logisticsin liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen;
Balanced Logisticsin markkinointi, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen;
Mielipide- ja markkinatutkimukset; ja
Muut vastaavat Balanced Logisticsin liiketoimintaan liittyvät käyttötarkoitukset, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa.
4. Käsittelyn oikeusperusteet
4.1 Oikeutettu etu
Balanced Logisticsin oikeus käsitellä sinun henkilötietojasi perustuu asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Käsittelemme tietojasi oikeutetun edun perusteella, kun ilmaiset henkilötietosi meille tai kun edustat asiakasyritystämme. Oikeutettu etu on käsittelyperuste myös tietojen analysoimisen ja tilastoimisen yhteydessä sekä markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseksi suoritetun henkilötietojen käsittelyn kohdalla. Henkilötietojen käsittely tietojen profiloimiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi perustuu Balanced Logisticsin oikeutettuun etuun.
Olemme tehneet intressipunninnan, jonka perusteella olemme todenneet, että rekisteröityjen perusoikeudet ja vapaudet eivät syrjäytä Balanced Logisticsin oikeutettua etua käsitellä henkilötietoja asiakassuhteen perusteella. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella henkilötietojen käsittelyä joka perustuu Balanced Logisticsin oikeutettuun etuun. Tällöin arvioimme, onko henkilötietojen käsittelyn jatkamiselle olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi ja etusi. Voit lukea lisää oikeuksistasi täältä.
4.2 Suostumus
Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksen perusteella siltä osin, kuin olet antanut suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin ja lähetämme sinulle Balanced Logisticsin sähköistä suoramarkkinointia esimerkiksi uutiskirjeemme muodossa. Huomaathan, että voimme lähettää Balanced Logisticsin suoramarkkinointia myös oikeutetun edun perusteella, kun suoramarkkinoinnin lähettäminen perustuu asiakassuhteeseesi tai asemaasi yrityksen edustajana joka voi päättää Balanced Logisticsin palvelujen hankkimisesta.
Käsittelemme myös evästeiden avulla kerättyjä henkilötietojasi evästeiden asettamista koskevan suostumuksen perusteella.
Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Voit peruuttaa suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin ilmoittamalla asiasta yhteyshenkilöllemme tai klikkaamalla jokaisen suoramarkkinointiviestin alakulmassa olevaa peruutuslinkkiä. Voit muuttaa evästeasetuksia selaimesi asetuksista.
5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Henkilötietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle, kuten veroviranomaiselle sekä yhteistyökumppaneille, jos se on tarpeen Balanced Logisticsin palvelujen tarjoamiseksi. Tällaisia yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi lento- ja laivayhtiöt. Balanced Logistics luovuttaa tietoja vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, jotka eivät ole yhteensopimattomia tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa.
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Balanced Logistics on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa.
Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Balanced Logisticsin lukuun.
6. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin
Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle, elleivät vastaanottajat tarjoaa samaa tai vastaavaa henkilötietojen tietosuojan tasoa kuin Balanced Logistics.
7. Henkilötietojen säilytysajat
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai Balanced Logisticsin lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.
Balanced Logistics säilyttää yritysasiakkaan edustajan tietoja niin kauan kuin edustaja edustaa Balanced Logisticsin asiakasyritystä. Balanced Logistics säilyttää yritysasiakkaiden edustajien tietoja kaksi vuotta asiakassuhteen tai Balanced Logisticsin tiedossa olevan edustajasuhteen päättymisen jälkeen, ellei Balanced Logisticsilla ole muita käsittelyperusteita, kuten käsittely kirjanpitovelvoitteiden toteuttamiseksi tai suoramarkkinoinnin lähettämiseksi.
Balanced Logistics säilyttää suoramarkkinointitarkoituksiin käsiteltyjä henkilötietoja kunnes rekisteröity kieltää suoramarkkinoinnin lähettämisen. Tällöin Balanced Logistics säilyttää tiedon markkinointikiellosta, ellei rekisteröity vastusta tällaista käsittelyä.
Balanced Logistics säilyttää kirjanpitoon liittyviä tietoja 6 vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tilikausi päättyy.
8. Rekisteröidyn oikeudet
Voit käyttää alla kuvattuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä log@b-log.fi tai Tietosuoja-asiat, Balanced Logistics Oy, Öljytie 10, 01530 VANTAA.
Huomaathan, että voimme tarpeen mukaan pyytää sinua toimittamaan lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.
8.1 Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada Balanced Logisticsilta vahvistus siitä, käsitelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.
Emme anna sinulle pääsyä sellaisiin tietoihin, jotka ovat Balanced Logisticsin liikesalaisuuksia tai luottamuksellisena pidettäviä tietoja taikka tietoja jotka voisivat loukata toisen henkilön yksityisyydensuojaa.
Kun käytät oikeuttasi saada pääsyn tietoihin, me toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme sinua koskevista henkilötiedoista. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Jos esität pyynnön sähköisesti, toimitamme tiedot sinulle yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos pyydät toimitusta suullisesti tai paperisena.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan tai täydentämään sinua itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Voimme pyytää sinua toimittamaan lisäselvitystä, jos tarvitsemme lisätietoja esimerkiksi henkilöllisyytesi varmistamiseksi tai toimittamiesi uusien tietojen paikkansapitävyyden vahvistamiseksi.
Voit myös itse oikaista omat tietosi kirjautumalla palveluumme.
Oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on oikeus saada Balanced Logistics poistamaan sinua itseäsi koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin (jos et esimerkiksi ole enää asiakas ja viimeiset lippuostokset tai muut asiakastapahtumat on tehty useita vuosia sitten);
vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
Balanced Logistics on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava Balanced Logisticsiin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 
Arvioimme oikeutesi ja mahdollisuutemme poistaa tiedot tapauskohtaisesti. Pyrimme kunnioittamaan toiveitasi ja oikeuttasi tietojen poistamiseen lain sallimissa rajoissa.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan sinun suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi jos:
kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;
Balanced Logistics ei tarvitse enää henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin ja muutoin poistaisimme tietosi, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö Balanced Logisticsin oikeutetut edut vastustamisesi perusteet.
 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Jos olet itse toimittanut henkilötietosi meille esimerkiksi kirjautuessasi verkkopalveluumme, sinulla on oikeus saada kyseiset henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, siltä osin kuin:
suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
käsittely perustuu joko suostumukseesi (kuten uutiskirjeen tilauksen kohdalla)
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin. Emme toimita tai siirrä sinulle tai toiselle rekisterinpitäjälle muiden henkilöiden henkilötietoja tai Balanced Logisticsin liikesalaisuuksiksi luettavia tietoja.
Sinulla ei ole oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen, jos kyseisiä henkilötietoja käsitellään Balanced Logisticsin oikeutetun edun perusteella.
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin käsittelymme perustuu oikeutettuun etuun , eikä suorittamallemme käsittelylle ole olemassa tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi ja vapautesi.
9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että Balanced Logistics on rikkonut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä ja henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.
10. Mistä henkilötiedot on saatu (jos ei rekisteröidyltä itseltään)?
Balanced Logistics kerää henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Tietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn edustamalta yritykseltä sekä Balanced Logisticsin käyttämistä järjestelmistä jotka keräävät tietoja rekisteröidyistä.
11. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin.
Manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Ainoastaan yksilöidyillä Balanced Logisticsin ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin Balanced Logisticsin myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.